Kontakt telefon/Viber: 067/169-170

Posebni uslovi putovanja za aranžmane za fudbalske utakmice

  • Ulaznica za utakmicu koja je uključena u aranžman podrazumijeva najpovoljnija mjesta na stadionu, koja se obično nalaze u nekolika gornja reda tribina. Doplata za bolja mjesta je moguća tek nekoliko dana pred početak utakmice, kada izlaze cijene za ostala mjesta. Uslov za doplatu za bolje mjesto je kupovina osnovnog aranžmana sa baznom ulaznicom.
  • Putnici ulaznicu za utakmicu mogu dobiti NAJRANIJE 24h pred početak meča. Dobavljači ulaznica agenciji ranije od toga ne dostavljaju ulaznice, koje su u elektronskoj formi.
  • Ukoliko na meč nije moguće stići iz razloga kašnjenja ili pomjeranja leta od strane aviokompanije ili iz drugih nepredviđenih okolnosti ili više sile na koje agencija nema uticaja uprkos primjeni dužne pažnje, ili kašnjenja putnika iz ličnih razloga, karte za utakmicu nije moguće refundirati, bez obzira da li se radi o baznoj karti, ili doplatnoj sa boljim mjestima.
  • Ukoliko fudbalski klub odluči da karte ne pusti u slobodnu prodaju, ili karte iz bilo kog drugog razloga na koji agencija nema uticaja ne budu puštene u slobodnu prodaju, aranžman nije moguće otkazati od strane putnika bez penala u skladu sa Opštim uslovima putovanja, a iznos predviđen za karte za utakmicu (koji će naknadno biti utvrđen, a koji ne može biti veći od 10% od cijene aranžmana) je moguće refundirati. Karte za utakmicu (ili bilo kakve druge doplate) su samo dodaci aranžmanu i kao takve ne utiču na osnovni turistički aranžman za dogovorenu destinaciju.
  • Karte za fudbalske utakmice koje su već kupljene nisu refundabilne ni pod kojim okolnostima.
  • Za sve ostalo što nije navedeno u Posebnim uslovima putovanja za aranžmane za fudbalske utakmice važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “Flying Coco”.